Voor je ligt de privacyverklaring van Pro-Q. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Pro-Q.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Pro-Q

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Pro-Q. Pro-Q is een detacheringsbureau dat zich richt op het detacheren van IT professionals.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Pro-Q verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Pro-Q, neem dan gerust contact op. Pro-Q | Postbus 75 | 6700 AB Wageningen | Btw. Nr. NL817592453B01 | KvK Nr. 09086155 | Privacy@pro-q.nl.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Pro-Q. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Pro-Q via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

Analytics

De website van Pro-Q verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Pro-Q ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

Antagonist

De e-mail van Pro-Q wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Pro-Q zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Pro-Q, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Sollicitatiebrieven en -correspondentie worden na afloop van de sollicitatieprocedure maximaal vier weken bewaard. Sollicitatiebrieven en cv’s voor eventuele toekomstige vacatures worden, met toestemming van de sollicitant, maximaal 1 jaar bewaard.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Pro-Q via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, eventuele bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal een jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Pro-Q of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie.

Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Pro-Q. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Pro-Q privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Pro-Q vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Pro-Q. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Pro-Q. 

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Pro-Q opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Pro-Q al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Pro-Q vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Pro-Q niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Pro-Q jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@pro-q.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Pro-Q verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Pro-Q via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Pro-Q de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Pro-Q met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Pro-Q behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Pro-Q dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Pro-Q te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Pro-Q | Postbus 75 | 6700 AB Wageningen | Btw. Nr. NL817592453B01 | KvK Nr. 09086155 | Privacy@pro-q.nl.