Ter uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een ervaren Senior Projectondersteuner.

In overleg
Regio Utrecht
Overheid
36 uur per week
30-06-2024

Opdracht omschrijving

De sector Programma-, Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen onze opdrachtgever. Deze programma’s en projecten betreffen voornamelijk de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten.

De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

 • Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
 • Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
 • Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
 • Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers;
 • Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
 • Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden
 • van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria;
 • Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan;
 • Het voorbereiden van stuurgroep vergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten;
 • Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor.

Kennis en werkervaring

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als Senior projectondersteuner van ICT projecten, binnen grote (1000+) organisaties;;
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces, binnen projecten;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring met projectmanagementsoftware zoals Principal Toolbox/Fortes Change Cloud, Clarity of gelijkwaardig;
 • Minimaal 1 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken;
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring op het vakgebied Projectmanagement binnen (Semi-)/overheid.

Eisen

 • Minimaal een volwaardige, afgeronde en erkende opleiding op HBO niveau;
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als Senior projectondersteuner van ICT projecten, binnen grote (1000+) organisaties.

Geef per eis een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt.

Wensen

 • De kandidaat is bij voorkeur IPMA-PMO of IPMA-D gecertificeerd;
 • De kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring op het vakgebied (Senior) Projectmanagement binnen de (Semi-) overheid;
 • De kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces, binnen projecten;
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken;
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar werkervaring met projectmanagementsoftware zoals Fortes Change Cloud, Clarity of gelijkwaardig.

Motiveer je rol per wens, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring je met bovenstaande hebt opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs.

Interesse

Stuur dan je reactie voorzien van de volgende informatie:

 • CV; maximaal 5 pagina’s; Incl. naam, voorletters en woonplaats;
 • Persoonlijke motivatie, specifiek gericht op deze vacature;
 • Beschikbaarheid;
 • Geplande vakanties;
 • Indicatie gewenst bruto maandsalaris.

Pro-Q detacheert IT professionals op basis van een (tijdelijk) dienstverband (op de loonlijst). ZZP’ers die bereid zijn om een tijdelijk dienstverband, voor de duur van het project, aan te gaan worden ook verzocht te reageren.